DuPont™ AmberTec™ MR-3 LC H/OH
AmberTec™ MR-3 LC H/OH İyon Değiştirme Reçinesi, ters ozmoz sistemlerini, çalışan karışık reçine yataklarını veya EDI sistemlerini tamamlamak üzere parlatıcı karma yatak olarak önerilen, yüksek saflıkta, karışık bir reçinedir.
 

DuPont™ AmberTec™ MR-300 UPW H/OH

AmberTec™ MR-300 UPW H/OH İyon Değiştirme Reçinesi, 2 yataklı iyon değiştirme veya ters ozmoz sistemlerini tamamlamak üzere karma yatakta çalışma veya parlatma olarak önerilen, ultra saf, su sınıfı, karışık bir reçinedir. Renk farkı ve parçacık boyutu farkı, optimum rejenerasyonu sağlamak için görsel olarak iyi bir ayırmaya olanak sağlayacağından, yenilenebilir bir karma yatak olarak kullanılabilir. Yenilenebilir bir karma yatağın çok düşük iyon yükü, özellikle karma yatak bor veya silika kırılacak şekilde çalıştırıldığında zaman zaman topaklanmaya neden olabilir. Anyon bileşeninin üretim prosesindeki bir gelişme, normal rejenerasyon koşulları altında katyon/anyon topaklanmasını ortadan kaldıracaktır.
 

DuPont™ AmberTec™ MR-450 UPW H/OH

AmberTec™ MR-450 UPW H/OH İyon Değiştirme Reçinesi, ppb altı seviyelere ulaşmak için cilalama döngüsünde kullanım noktası veya yenilenemeyen karışık yatak olarak önerilen, ultra saf, su sınıfı, ayrılamayan, homojen, karışık yataklı bir reçinedir. Çözünebilir silika, bor, sodyum, potasyum, sülfat, klorür, çinko, demir ve alüminyumdan oluşur. Bu yenilenemeyen karışık yataklı reçine, değiştirilmeden önce 2 – 3 yıl süreyle kullanılır. Bu homojen karışık yatak, 360 µm katyon reçinesi ve 590 µm anyon reçinesi (ortalama parçacık boyutu) içerir, böylece daha yüksek bir çalışma kapasitesine ulaşmak için etkili kinetik sağlar. AmberTec™ MR-450 UPW H/OH'daki anyonun katyona oranı, bor ve silikanın maksimum düzeyde uzaklaştırılmasını sağlamak için hacimsel olarak optimize edilmiştir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP1400 H

AmberTec™ UP1400 H İyon Değişim Reçinesi, yarı iletken endüstrisi için ultra saf su üretiminde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, tekdüze parçacık boyutunda, jel, güçlü asit katyon değişim reçinesidir. AmberTec™ UP4000 OH Anyon Reçinesi ile ayrı kaplarda veya karma yataklı ünitelerde kullanılabilir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP252 H

AmberTec™ UP252 H İyon Değiştirme Reçinesi, ultra saf su üretmek için karışık yataklarda kullanılabilen, yarı iletken sınıfı, makro gözenekli, güçlü bir asit katyonudur.
 

DuPont™ AmberTec™ UP4000 OH

AmberTec™ UP4000 OH İyon Değişim Reçinesi, yarı iletken endüstrisi için ultra saf su üretiminde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, tekdüze parçacık boyutunda, jel, güçlü baz anyon değişim reçinesidir. AmberTec™ UP1400 OH Katyon Reçinesi ile ayrı kaplarda veya karma yataklı ünitelerde kullanılabilir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP4000Pd OH

DuPont™ AmberTec™ UP4000Pd OH, yarı iletken sınıfı, tekdüze parçacık boyutlu, paladyum katkılı, güçlü baz anyon değiştirme reçinesidir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP550 OH

AmberTec™ UP550 OH İyon Değiştirme Reçinesi, en yüksek reçine saflığı ve su kalitesinin gerekli olduğu yenilenebilir karma yataklarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış üstün kaliteli, yüksek kapasiteli, tekdüze parçacık boyutlu bir reçinedir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP6040 H/OH

AmberTec™ UP6040 H/OH İyon Değiştirme Reçinesi, yarı iletken sınıfı, son derece yüksek saflıkta, tek biçimli parçacık boyutu, jel, güçlü asit katyonu ve güçlü baz anyon değiştirme reçinelerinin bir karışımıdır. AmberTec UP6040 H/OH karışık yataklı reçine, üretimde veya ultra saf suda son parlatma adımı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 

DuPont™ AmberTec™ UP6060 H/OH

DuPont™ AmberTec™ UP6060 H/OH, üst düzey yarı iletken endüstrisindeki UPW sistemlerinde ve en yüksek saflık gerektiren benzer zorlu uygulamalarda yenilenemeyen son parlatma karma yataklarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
 

DuPont™ AmberTec™ UP6150 H/OH

AmberTec™ UP6150 H/OH İyon Değişim Reçinesi, tek tip parçacık boyutu, jel, güçlü asit katyonu ve güçlü baz anyon değişim reçinelerinin bir karışımıdır. AmberTec UP6150 H/OH karışık yataklı reçine tamamen yenilenmiş bir reçinedir. Ters ozmoz sonrası yüksek saflıkta su sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu karma yataklı ürün, disk sürücüleri, görüntüleme aygıtları, CD-ROM'lar, ayrık yarı iletken aygıtlar, düşük yoğunluklu IC yongaları veya arka uç imalatı gibi özel elektronik uygulamalar için yüksek saflıkta suyun parlatılmasında kullanıma özellikle uygundur. talaş kesme ve montaj işlemleri.
 

DuPont™ AmberTec™ UP650 H

AmberTec™ UP650 H İyon Değiştirme Reçinesi, en yüksek reçine saflığı ve su kalitesinin gerekli olduğu yenilenebilir karışık yataklarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, birinci sınıf kalitede, yüksek kapasiteli, tekdüze parçacık boyutunda güçlü asit katyon reçinesidir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP7530

AmberTec™ UP7530, yüksek saflıkta su arıtma uygulamaları için borun uzaklaştırılması amacıyla tekdüze parçacık boyutu teknolojisi kullanılarak tasarlanmış, yarı iletken sınıfı bor seçici bir reçinedir.
 

DuPont™ AmberTec™ UP900 OH

AmberTec™ UP900 OH İyon Değiştirme Reçinesi, ultra saf su üretmek için karışık yataklarda kullanılabilen, yarı iletken sınıfı, makro gözenekli, Tip I güçlü baz anyondur.